Трудови правоотношения. Лични данни (GDPR), създаване на документация, трудово досие.

Трудови правоотношения. Лични данни (GDPR), създаване на документация, трудово досие. Интерактивен курс Дати 27-28.06.2019 г. Място гр. София, ул. Христо Белчев 8 Лектор Трудови правоотношения 27 юни 2019 год. 9:30 – 17:30 Последните изменения в Кодекса на труда и прилагането им Нови задължения за работодателите да наемат хора с увреждания Трудови правоотношения Сключване и изменение…

BG05M9OP001-1 – Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места (МИГ)

Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 За консултации и разработване на Вашето проектно предложение моля, свържете се с нас на телефони 0886847933 и 0879530473 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com Процедура: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места Отворена за кандидатстване за следните местни инициативни групи (МИГ): BG05M9OP001-1.033 – “МИГ Белово, Септември, Велинград…

Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 Отворена процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ За консултации и разработване на проектно предложение може да се свържете с нас на…

Промените в ЗДДФЛ и ГДД за 2018 г.

Промените в ЗДДФЛ и ГДД за 2018 г. Дата: 18.01.2019 г. 09:00 – 13:00 /4 учебни часа/ Място: гр. София, ул. Христо Белчев 8 Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Новите моменти в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. относно: данъчните облекчения; доходите, които подлежат на…

Прилагане и промени за 2019 г. в ЗДДС и Осигуряването

Прилагане и промени за 2019 г. в ЗДДС и Осигуряването  Дата: 25.01.2019 г. Място: гр. София, ул. Христо Белчев 8 25 януари 2019 год. 9:00 – 17:00 ТЕМА 1 – ОСИГУРЯВАНЕ Закона за бюджета на ДОО за 2019 г. Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния…

Практически курс: Администриране на трудовия процес и лични данни (GDPR)

Трудови правоотношения. Лични данни (GDPR), създаване на документация, трудово досие. Дати 10 – 11.07.2018 г. Място гр. София, ВЕНУС център, бул. Княз Александър Дондуков 9 (вход откъм ул. Бачо Киро) Лектор Трудово законодателство 10 юли 2018 год. 9:30 – 17:30 I. Трудови правоотношения Трудов договор – сключване и видове (по чл. 114, срочни, допълнителен). Изменение и…

Защита на личните данни в Туризма

Привеждане на новите изисквания към администраторите на лични данни в организациите, работещи в сферата на Туризма Дати 27.04.2018 год. Място гр. София, ВЕНУС конферентен център, бул. Княз Александър Дондуков 9 (вход откъм ул. Бачо Киро) Лектори 27 април 2018 год. 09:15 – 13:15 Организациите, които не съгласуват дейността си с GDPR до май 2018 година,…

Посещение на Международното изложение за строителство – THE BIG 5 в Дубай

Посещение на Международното изложение за строителство – THE BIG 5 в Дубай Дати 24.11.2017 – 29.11.2017 г. Място Световен Търговски Център, Дубай Настаняване в хотел Tryp by Wyndham 4* Информация за изложението The Big 5 – International Building & Construction Show Международното изложение за строителство – The big 5 е най-голямото събитие, свързано със строителната индустрия…

Промени 2018 в ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ДОПК

Промени за 2018 г. в ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ДОПК Дати 15 – 16.02.2018 г. Място гр. София, ВЕНУС конферентен център Лектор [vc_column_tex 15 февруари 2018 год. 9:30 – 17:00 [/vc_column_text] Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г. Годишно данъчно приключване на 2017 г.   Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през…