ЗДДФЛ – нови форми на справки по чл. 73(1) и (6) и ГДД по чл. 50. Подаване на данните в НАП на практика.

ЗДДФЛ – нови форми на справки по чл. 73(1) и (6) и ГДД по чл. 50. Подаване на данните в НАП на практика.   Дати 30.01.2020 год. Място гр. София, ул. Граф Игнатиев 9 Лектори 30 януари 2020 год. 09:30 – 13:00 Нови форми на справки по чл. 73(1) и (6) и ГДД по чл.…

Обучение – Съдържание и водене на Трудовото ДОСИЕ. Защита на личните данни (GDPR)-общи и персонални документи.

Съдържание и водене на Трудовото ДОСИЕ. Защита на личните данни (GDPR)-общи и персонални документи. Дати 17.02.2020 г. Място гр. София, ул. Граф Игнатиев 9 Лектор 18 март 2020 год. 9:30 – 17:30 Съдържание и водене на Трудовото ДОСИЕ   Трудови досиета – водене по правилата на Регламента /GDPR/ и Закона за защита на личните данни…

ЗКПО 2020 и Годишно приключване на 2019 г.

Промени в ЗКПО за 2020 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г. Дати 05.02.2020 г. Място гр. София, Парк хотел Москва- конферентен център Лектор 05 февруари 2020 г. 09:00 – 15:00 ч. ЗКПО 2020 и Годишно приключване на 2019 г. Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Промени в ЗКПО за 2020…

Законодателни промени от 2020 г. в ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО

Законодателни промени от 2020 г. в ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО Дати 22 – 23.01.2020 г. Място гр. София, Парк хотел Москва- конферентен център Лектор 22 януари 2020 г. 09:00 – 17:00 ч. Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г. Лектор: Моника Петрова, експерт по ЗДДС Промени, свързани с въвеждане в ЗДДС на разпоредбите на Директива (ЕС)…

Годишно приключване – ЗДДС и ЗДДФЛ

Годишно приключване – ЗДДС и ЗДДФЛ Дати 02.12.2019 г. Място гр. София, ул. “6ти септември” 37 Лектори 02 декември 2019 год. 9:00 – 15:00 ПРОГРАМА ЗДДС ЗДДС  – годишно приключване 2019 г. 1. Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г.  Становища на НАП във връзка с…

Годишно приключване – ЗКПО и Осигуряване

Годишно приключване – ЗКПО и Осигуряване Дати 28.11.2019 г. Място гр. София, ул. “6ти септември” 37 Лектори 28 ноември 2019 год. 9:00 – 17:00 ПРОГРАМА ЗКПО Промени в ЗКПО през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.   Промени в ЗКПО през 2019 г.: Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.…

Обработка на възнаграждения – В. Търново

Обработка на възнаграждения. Осигуровки и обезщетения. Новости в ЗДДФЛ за 2019-2020 г. Практика, казуси, решения Дати 19.11.2019 г. Място гр. В. Търново, хотел Премиер Лектор 19 ноември 2019 год. 09:30 – 16:00 ПРОГРАМА Обработка на заплати – Период на начисляване и изплащане на възнаграждения – заплати, аванси, бонуси. – Срокове за събиране и предаване на…

Трудови правоотношения. Трудови досиета. В. Търново

Трудови правоотношения. Отсъствия, създаване на документация. Трудови досиета. Дати 18.11.2019 г. Място гр. В. Търново, хотел Премиер Лектор 18 ноември 2019 год. 10:00 – 16:30 Нови задължения за работодателите да наемат хора с увреждания. Квоти, освобождаване. Трудови правоотношения Сключване и изменение на трудовото правоотношение Задължително съдържание и основни елементи на трудовия договор. Особености при работа…

ТРЗ – Обработка на заплати. Осигуровки и обезщетения. В Бургас

ТРЗ – Обработка на възнаграждения. Осигуровки и обезщетения Практика, казуси, решения Дати 29.10.2019 г. Място гр. Бургас, бул. Демокрация 54, Gran Via Лектор Възнаграждения 29 октомври 2019 год. 09:30 – 16:00 Обработка на възнагражденията 1. Обработка на заплати – Период на начисляване и изплащане на възнаграждения – заплати, аванси, бонуси.- Срокове за събиране и предаване…

Трудови правоотношения. Трудови досиета. В гр. Бургас

Трудови правоотношения. Отсъствия, създаване на документация. Трудови досиета. Дати 28.10.2019 г. Място гр. Бургас, бул. Демокрация 54, Gran Via  Лектор 28 октомври 2019 год. 10:00 – 16:30 Нови задължения за работодателите да наемат хора с увреждания. Квоти, освобождаване. Трудови правоотношения Сключване и изменение на трудовото правоотношение Задължително съдържание и основни елементи на трудовия договор. Особености…