ОНЛАЙН- Годишно приключване по ЗДДС и очаквани промени през 2021 г.

Годишно приключване по ЗДДС и очаквани промени през 2021 г.  Дата: 04.12.2020 г. Място: ОНЛАЙН 09:30 – 13:00 Лектор: Моника Петрова, Главен експерт по ЗДДС в НАП, Дирекция ОДОП – София 1. Основни промени в ЗДДС през 2020 г. разширяване обхвата на понятието „нови сгради“ последователни доставки на стоки режим на складиране на стоки до…