Годишно приключване по ЗДДС и очаквани промени през 2021 г.

 Дата: 04.12.2020 г.

Място: ОНЛАЙН

09:30 – 13:00

Лектор: Моника Петрова, Главен експерт по ЗДДС в НАП, Дирекция ОДОП – София


1. Основни промени в ЗДДС през 2020 г.

  • разширяване обхвата на понятието „нови сгради“
  • последователни доставки на стоки
  • режим на складиране на стоки до поискване
  • последователно извършване на еднородна дейност в един търговски обект – задължение за регистрация, включително и на чуждестранни лица
  • становища на НАП във връзка с промените в ЗДДС

2. Прилагане на намалена данъчна ставка от 9 на сто от 2020 г.

 

Почивка

 

3. Актуална административна и съдебна практика по въпроси на ЗДДС.

4. Очаквани промени в ЗДДС от 2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Необходимо ви е: настолен или преносим компютър с интернет, работещи камера и микрофон.
Такса за 1 участник 85 лв.
Такса за 1 участник за 2 семинара (02.12 и 04.12) – 220 лв.
Срок за записване: до 30.11.2020 г. или до запълване на местата.

Плащането се извършва: по банков път, след регистрация.

Получател: „Проадвайс Ко“ ЕООД
Банка: Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG34FINV91501014952806
Основание: Семинар ЗДДС 12.2020
Основание за 2 дни: Семинари 12.2020

 

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]