ОБЕЗЩЕТЕНИЯ по Кодекса на труда

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ по Кодекса на труда Он-лайн обучение 16 февруари 2021 год. 18:00 – 20:00   Имуществена отговорност Обезщетения, дължими от работодателя Обезщетения, дължими от работника или служителя Начисляване и изплащане, срокове База за изчисляване В кои случаи се / не се начисляват осигуровки и данък Въпроси и дискусия Участниците могат предварително да изпратят въпроси и…