ОБЕЗЩЕТЕНИЯ по КСО

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ по КСО Он-лайн обучение 11 ноември 2020 год. 18:30 – 20:30 1.Парични обезщетения при временна неработоспособност * Задължения на работодателя * Застъпване на болнични и други особености 2. Парични обезщетения при трудоустрояване * Задължения на работодателя * Временна намалена работоспособност * Други случаи 3. Парични обезщетения за майчинство * Условия за получаване * Документи,…