САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА

 

Он-лайн обучение

Лектор: Надя Стайкова, консултант ТРЗ и администрация

Дати: 13 февруари 2021 г. /събота/  09:30 – 13:00

ТЕМА: АДМИНИСТРИРАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 1. Кои са самоосигуряващи се лица

 2. Започване и прекъсване на дейност – регистрация

 3. Видове труд на самоосигуряващите се лица

 4. Видове осигуряване на самоосигуряващите се лица, промяна на осигуряването

 5. Осигурителен и облагаем доход

 6. Наемане по извънтрудови правоотношения

 7. Подаване на Декларация 1 и Декларация 6

 8. Облагане с данък доход – текущо и годишно

 9. Годишна данъчна декларация, определяне на окончателния размер на осигурителния доход за годината

 10. Срокове за представяне на документите пред държавните органи /НАП, НОИ, Търговски регистър и др./

Регистрация за участие: с попълване на регистрационната форма или на имейл: office@proadvisebg.com

Участниците могат предварително да изпратят въпроси и казуси по разглежданите теми в празното поле на регистрационната форма или на имейл: office@proadvisebg.com.

Обучението ще се проведе на онлайн платформа. Указания за включване в уебинара ще получите предварително.

Технически изисквания за присъствие: настолен или преносим компютър/телефон с работещо аудио, микрофон и камера (по желание).

Такса за 1 участник – 60 лв. 

Възможност за закупуване на достъп до видеозапис на семинара.

Таксата се заплаща по банков път след регистрация.

Регистрация

 • Име и ФамилияДлъжност 
  Add a new row
  *За да добавите повече от един участник натиснете бутона "+"
 • Данни за фактура

 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.