ОБЕЗЩЕТЕНИЯ по Кодекса на труда

Он-лайн обучение

16 февруари 2021 год.

18:00 – 20:00

 

  1. Имуществена отговорност

  2. Обезщетения, дължими от работодателя

  3. Обезщетения, дължими от работника или служителя

  4. Начисляване и изплащане, срокове

  5. База за изчисляване

  6. В кои случаи се / не се начисляват осигуровки и данък

  7. Въпроси и дискусия

Участниците могат предварително да изпратят въпроси и казуси по разглежданите теми на имейл: office@proadvisebg.com.
Въпроси може да се задават и в края на лекциите.
Обучението ще се проведе на онлайн платформа ZOOM. Указания за включване в уебинара ще получите предварително.
Технически изисквания за присъствие: настолен / преносим компютър телефон с работещ микрофон и камера (по желание)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Такса за 1 участник – 36 лв. 
Срок за записване: до 14.02.2021 г.
Таксата се заплаща след регистрация на имейл: office@proadvisebg.com
.
[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]