януари 2020

22 - 23сряда

Законодателни промени от 2020 г. в ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО09:00 - 13:00 (23) Парк хотел Москва, ул. „Незабравка“ 25

февруари 2020

5сряда

ЗКПО - Промени и Годишно приключване09:00 - 15:00 Парк хотел Москва, ул. „Незабравка“ 25