януари 2020

22 - 23сряда

Законодателни промени от 2020 г. в ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО09:00 - 13:00 (23) Парк хотел Москва, ул. „Незабравка“ 25

27понеделник

Трудови правоотношения. ЗХУ. Нова наредба за трудовата книжка.09:30 - 17:30 ул. Граф Игнатиев 9

28вторник

Интерактивно обучение: ТРЗ - Обработка на заплати. Осигуровки и обезщетения. ЗДДФЛ.09:30 - 17:30 ул. Граф Игнатиев 9

30четвъртък

ЗДДФЛ - нови форми на справки по чл. 73(1) и (6) иГДД по чл. 50. Подаване на данните в НАП на практика.09:30 - 13:00 ул. Граф Игнатиев 9

февруари 2020

5сряда

ЗКПО - Промени и Годишно приключване09:00 - 15:00 Парк хотел Москва, ул. „Незабравка“ 25

17понеделник

Обучение - Съдържание и водене на Трудовото ДОСИЕ. Защита на личните данни (GDPR)-общи и персонални документи.09:30 - 17:30 ул. Граф Игнатиев 9

20четвъртък

Обучение - ЗАКОН за защита на търговската тайна - очаквайте програмата09:30 - 13:30 ул. Граф Игнатиев 9