ЗДДС, ЗКПО, Осигуряване и ЗДДФЛ през 2020-2021

18 и 19 януари 2021 год.

Място: ОНЛАЙН

ПРОГРАМА

18 януари 2021 год.

Закон за данък добавена стойност

9:30 – 13:00 с Калина Златанова

Промени в Закона за данък върху добавената стойност през 2021 г.

1. Намалена ставка от 9 % ДДС за доставки на храна за вкъщи от ресторанти и заведения за хранене (в сила от 1 декември 2020 г.).
2. Нулева ставка за внос, ВОП и доставки на територията на страната на ваксини срещу COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези ваксини, както и за медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези изделия.
3. Специални разпоредби във връзка с данъка върху добавената стойност по отношение на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.
4. Нови правила относно ДДС облагането на дистанционните продажби на стоки в ЕС. Прагове за специалната регистрация на режима MOSS, деклариране на начислен ДДС по ставка на друга държава членка, внасяне на данъка.
5. Доставки на стоки при условията на дистанционни продажби, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс.
6. Прилагане на режима MOSS за услуги с получатели данъчно незадължени лица в ЕС.
7. Нов режим внос от трети страни на стоки с незначителна стойност до 150 Евро.
8. Доброволно прилагане на СУПТО и облекчения за лицата, които доброволно прилагат СУПТО.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19 януари 2021 год.

Закон за корпоративното подоходно облагане

09:00 – 12:30 с Димитър Войнов

1. Текущо в ЗКПО

2. ЗКПО и Covid-19

3. Промените в ЗКПО от 01.01.2021 г.

4. Годишно данъчно приключване на 2020 г.:

5. Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

Обедна почивка

 

ОСИГУРЯВАНЕ И ЗДДФЛ

13:00 – 17:15 с адвокат Зорница Димитрова

Промени в социалното осигуряване през 2021 г.
Актуални въпроси при внасянето на осигурителните вноски през 2021 г.

1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
• Минимален и максимален осигурителен доход.
• Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите.
2. Промени в Кодекса за социално осигуряване /КСО/.
• Нова процедура за спиране на обезщетенията и пенсиите.
• Ред за преизчисляване на пенсиите.
3. Получаване на пенсии от Универсален пенсионен фонд и от НОИ
• Изчисляване на пенсиите от НОИ на лицата, родени след 31.12.1959 г.
• Преходен режим за прехвърляне на средствата от Универсалния пенсионен фонд към НОИ и обратно за лицата, на които им предстои да се пенсионират.
• Преходен режим за преизчисляване на пенсията или за прехвърляне на средствата от Универсалния пенсионен фонд към НОИ за лицата, родени след 31.12.1959 г., които вече получават пенсия.
• Изчисляване на пенсията от универсален пенсионен фонд /проект за изменение на КСО/.

Годишно облагане на доходите за 2020 по ЗДДФЛ и промени за 2021

1. Промени в ЗДДФЛ през 2021 г.

2. Промени в ЗДДФЛ при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица и прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2020 г.

3. Документиране на доходи от физически лица – промени в чл. 9, ал. 2, 3 и 4 от ЗДДФЛ.

4. Формиране на годишна данъчна основа за доходите и подаване на справки по чл. 73 от ЗДДФЛ.

5. Други промени

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Такса за 1 участник 260 лв.

Такса за ранно записване и плащане до 07.01.2021г. – 220 лв.

Такса за 1 участник за 1 модул – 100 лв.

Срок за записване: до 15.01.2021 г. или до запълване на местата.

Таксата се заплаща по банков път след регистрация:

Получател: Проадвайс Ко ЕООД

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG34FINV91501014952806

Основание: Семинар 18-19.01.2021

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]