Промените в Кодекса на труда

Промените в Кодекса на труда 18 февруари 2021 год. 17:30 – 19:30 часа ОНЛАЙН Ще разгледаме всички промени в Кодекса на труда през 2020 г. във връзка с извънредното положение и извънредната пандемична обстановка, други промени през годината и многото промени през декември 2020 г. Такса за 1 участник – 36 лв. Срок за записване:…

ОНЛАЙН семинар – ЗДДС, ЗКПО, Осигуряване и ЗДДФЛ през 2020-2021

ЗДДС, ЗКПО, Осигуряване и ЗДДФЛ през 2020-2021 18 и 19 януари 2021 год. Място: ОНЛАЙН ПРОГРАМА 18 януари 2021 год. Закон за данък добавена стойност 9:30 – 13:00 с Калина Златанова Промени в Закона за данък върху добавената стойност през 2021 г. 1. Намалена ставка от 9 % ДДС за доставки на храна за вкъщи…

АДМИНИСТРИРАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА

САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА   Он-лайн обучение Лектор: Надя Стайкова, консултант ТРЗ и администрация Дати: 13 февруари 2021 г. /събота/  09:30 – 13:00 ТЕМА: АДМИНИСТРИРАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА Кои са самоосигуряващи се лица Започване и прекъсване на дейност – регистрация Видове труд на самоосигуряващите се лица Видове осигуряване на самоосигуряващите се лица, промяна на осигуряването…

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ по КСО

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ по КСО Он-лайн обучение 11 ноември 2020 год. 18:30 – 20:30 1.Парични обезщетения при временна неработоспособност * Задължения на работодателя * Застъпване на болнични и други особености 2. Парични обезщетения при трудоустрояване * Задължения на работодателя * Временна намалена работоспособност * Други случаи 3. Парични обезщетения за майчинство * Условия за получаване * Документи,…

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ по Кодекса на труда

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ по Кодекса на труда Он-лайн обучение 16 февруари 2021 год. 18:00 – 20:00   Имуществена отговорност Обезщетения, дължими от работодателя Обезщетения, дължими от работника или служителя Начисляване и изплащане, срокове База за изчисляване В кои случаи се / не се начисляват осигуровки и данък Въпроси и дискусия Участниците могат предварително да изпратят въпроси и…

ОНЛАЙН- Годишно приключване по ЗДДС и очаквани промени през 2021 г.

Годишно приключване по ЗДДС и очаквани промени през 2021 г.  Дата: 04.12.2020 г. Място: ОНЛАЙН 09:30 – 13:00 Лектор: Моника Петрова, Главен експерт по ЗДДС в НАП, Дирекция ОДОП – София 1. Основни промени в ЗДДС през 2020 г. разширяване обхвата на понятието „нови сгради“ последователни доставки на стоки режим на складиране на стоки до…

Празнични почивни дни през 2021 година

1 януари – Нова година 3 март – Ден на Освобождението на България от османско робство 2 май – Великден (30 април и 3 май са почивни дни) 1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност 6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия 24 май – Денят на българската…

Трудови отношения и осигуряване- законодателни промени и практика

  Трудови отношения и осигуряване – законодателни промени и практика    Он-лайн обучение Лектор: Надя Стайкова, експерт-консултант ТРЗ и администрация 22 октомври 2020 год. 9:30 – 15:00 Промени в Kодекса на труда Промени и възможности в КТ за организация на работата 1. Изнасяне на работното място извън работните помещения на работодателя. 2. Преустановяване на работата…

Дистанционни консултации за работодатели по трудовото законодателство

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ как да реорганизираме бизнеса си през времето на извънредно положение и да съхраним във възможно най-голяма степен както него, така и най-ценното, ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ. След въвеждане на извънредно положение в България заради пандемията от корона вирус COVID-19 и издадените заповеди на властите, най-засегнатите бизнеси трябваше да вземат мерки относно оцеляването си. Виждаме много…