Трудови отношения и осигуряване – законодателни промени и практика 

 

Он-лайн обучение

Лектор: Надя Стайкова, експерт-консултант ТРЗ и администрация

22 октомври 2020 год.

9:30 – 15:00

Промени в Kодекса на труда

Промени и възможности в КТ за организация на работата

1. Изнасяне на работното място извън работните помещения на работодателя.
2. Преустановяване на работата поради обявено извънредно положение
3. Реорганизация на работното време и документиране
4. Ползване на отпуск при обявено извънредно положение
5. Прекратяване на трудовото правоотношение при извънредни ситуации
6. Прилагане на КТ при временно увеличаване обема на работа

Въпроси, практика и казуси по:

 • Работа извън помещенията на работодателя („home office“)
 • Допълнителни трудови договори по чл. 110 и чл. 111 и по чл. 114 от КТ
 • Видове срочни трудови договори
 • Основание за сключване на трудовия договор. Срок на изпитване.
 • Допълнителни и други трудови възнаграждения, изплащане
 • Други

Наредба за работното време, почивките и отпуските – промени и практики

 • Нов текст за изчисляване размера на обезщетението по чл. 224 КТ
 • Ползване, обезщетяване, отлагане и давност на платения годишен отпуск
 • Неплатен отпуск, зачитане за трудов и осигурителен стаж
 • Други видове отпуск /за обществена дейност, за явяване в съда, за сключване на брак и други/, платени или неплатени
 • Документи за отсъствията и ред за съхраняване

Промени в осигурителното законодателство

– В Кодекса за социално осигуряване

– В Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица

Въпроси и дискусия
 
Участниците могат предварително да изпратят въпроси и казуси по разглежданите теми в празното поле на регистрационната форма или на имейл: office@proadvisebg.com.
Въпроси може да се задават и по време на лекциите.
Обучението ще се проведе на онлайн платформа ZOOM. Указания за включване в уебинара ще получите предварително.
Технически изисквания за присъствие: настолен или преносим компютър с работещи камера и микрофон.
 
Такса за 1 участник – 60 лв. 
Срок за записване: до 20.10.2020 г.

Възможност за закупуване на достъп до видеозапис на семинара.

Таксата се заплаща по банков път след регистрация.
[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]