Съдържание и водене на ТРУДОВОТО ДОСИЕ

 

Он-лайн обучение
Лектор: Надя Стайкова, магистър по икономика, консултант ТРЗ и администрация
21 ноември 2020 год.
9:30 – 13:00

 

Трудови досиета – водене по правилата на Регламента /GDPR/ и Закона за защита на личните данни

1. Документи при постъпване на работа / включително съобразно Регламента/.
– трудов договор /различни видове/
– длъжностна характеристика /много важен документ/
– документи по КТ
– документи, доказващи квалификация и правоспособност
– декларации и други документи /вкл. по GDPR/
2. Документи през времетраенето на трудовите правоотношения.
– за отсъствия /отпуски, болнични и други/
– допълнителни споразумения, анекси, заповеди
– други документи
3. Документи при прекратяване на трудовите правоотношения.
– заявление, уведомление и др.
– заповед
– декларации
– атестация/препоръка, обходен лист
– УП2, УП3
4. Срокове и начини на съхранение на документите в трудовите досиета.
Електронно трудово досие
  • Изисквания за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие
Съхранение на документи по извънтрудови правоотношения
Разглеждане на казуси, въпроси, дискусия
Участниците могат предварително да изпратят въпроси и казуси по разглежданите теми в празното поле на регистрационната форма или на имейл: office@proadvisebg.com.
Въпроси може да се задават и по време на лекциите.
Обучението ще се проведе на онлайн платформа ZOOM. Указания за включване в уебинара ще получите предварително.
Технически изисквания за присъствие: настолен или преносим компютър с работещи камера и микрофон.
Такса за 1 участник – 50 лв. 
Срок за записване: до 19.11.2020 г.