В ПОЛЗА НА БИЗНЕСА

Предоставяме помощ и услуги за регистриране на фирма, извършваме изискуемите регистрации в различни институции и други административни дейности, които са основани на опита ни и задълбоченото познаване на актуално приложимото законодателство, за да спестите време, средства и санкции.

Ние не само познаваме изискванията и законите, но следим и всички промени, засягащи дейността на фирмите, за избягване на негативни последици от неспазването им.

Доброто управление и администриране на ресурсите е от съществено значение за нас, защото води до постигане на високи резултати и развитие на бизнеса. Правилното и в срок администриране на процесите е предпоставка за оптимизиране на дейностите и разходите, минимизира риска от загуби и санкции и подобрява икономическия резултат.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

  • Защото вярваме във Вашия успех!
  • Подкрепа от идеята и раждането на фирмата и през успешното развитие на бизнеса Ви.
  • Независим, лоялен и обективен партньор и съветник.
  • Поради дълбочината на нашите познания и експертиза.
  • Индивидуален подход според Вашите потребности.

ЗА НАС

Създадохме Проадвайс Ко ЕООД, за да споделим нашия богат опит и практики в управлението и развитието на предприятия от различни сфери на стопанската дейност.

Екипът ни вярва и изповядва, че спазването на реда и правилата винаги води до ефективни и високи резултати в дейността на организациите. Поощряваме поставянето на амбициозни цели и поддържаме проактивен екип от доказани професионалисти, които да отговорят на нуждите на нови и установени фирми във връзка с администриране на процеси, ресурси и проекти, практически насочени обучения на служителите и изграждане на устойчиви бизнес модели.

Ползваме професионално английски и руски език.