Трансферно ценообразуване

Трансферно ценообразуване Дати 27.04.2016 год. Място гр. София, ИНТЕРПРЕД СТЦ, бул. Драган Цанков 36 Лектори 27 април 2016 год. 09:30 – 17:30 Програма: Въведение 1. Свързани лица – Определение (§1, т. 3 от ДР на ДОПК) 2. Трансферно ценообразуване – причини за законово регулиране 3. Правна регламентация в България (ЗКПО и ДОПК) 4. Принцип на…