Социално осигуряване и ЗДДФЛ – промени 2015 г.

 

Дати

23.02.2015 г.

Място

гр. София, бул. Дондуков 11, зала „София“

Надя Стайкова

23 февруари 2015 год.

9.30

Промени в Кодекса за социално осигуряване.

 1. Осигуряване по трудови договори.
 2. Осигуряване на лицата с договор по чл. 114 т КТ, работещи до 5 дни в месеца.
 3. Осигуряване на управителите, самоосигуряващите се лица и на българските граждани на работа в чужбина.
 4. Елементи на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски
 5. Подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица.

Промени в Наредба Н-8/2005 г.

 1. Промени и нови правила за попълване на декларация обр. 1
 • При сумирано отчитане на работното време.
 • За периодите на временна неработоспособност.

2. Нови моменти при попълването на декларация обр. 6

 

Кафе пауза

Промени в здравното осигуряване  

Болнични листи.

Парични обезщетения, изплащани от НОИ

Промени в КСО, касаещи изплащането на обезщетенията от фонд „Общо заболяване и майчинство“

Нови моменти в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване /в сила от 1.01.2015 г./, свързани с предоставянето на данни на НОИ от осигурителите. Попълване на приложение № 15.

Дискусия

Обяд

13.45 – 17.00

Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2015 г.

 • Данъчни облекчения за деца.
 • Данъчно облекчение за доходи от трудови правоотношения през 2014 г.
 • Годишното облагане на доходите на физическите лица, отстъпки и условия за ползване.
 • Нов образец на годишната данъчна декларация.
 • Нови образци на служебни бележки за доходи от трудови правоотношения, за доходи от друга стопанска дейност и от наем и др. доходи – попълване, издаване и предоставяне на формулярите.

Кафе пауза

 

 • Облагане на доходи от лихви.
 • Срокове за внасяне на данъци, удържани от платеца на дохода, промени.
 • Облагане на доходи на чуждестранни физически лица с окончателен данък.
 • Подаване на информация в НАП за целите на автоматичния обмен с други държави членки на ЕС за доходи, изплатени на чуждестранни физически лица през 2014 г.

Дискусия и консултации

Такса за 1 участник: 70 лв., не се начислява ДДС. За втори и следващ участник от една фирма – 5% отстъпка.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи и обяд.

Срок за записване: до 19.02.2015 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]