Администриране на човешкия капитал – Нормативни промени за 2015 год.

Дати

23.01.2015 г.

Място

гр. София, ул. „Граф Игнатиев” 7Б

Лектор

23 януари 2015 год.

13:00 – 17:00

Програма:

1. Промени в ЗДДФЛ за 2015 год. (облекчения, облагане, отстъпки), нови образци на ГДД и Служебни бележки.

2. Промени в ДОПК

3. Промени в осигуряването

4. Промени за болничните листи

5. Нови програмни продукти на НАП

6. Други промени

Кафе пауза

Дискусия

Такса за 1 участник: 55 лв., не се начислява ДДС. За втори и следващ участник от една фирма – 50 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-пауза.

Срок за записване: до 20.01.2015 г.
[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]