Възнаграждения, осигуряване, пенсиониране

Дати

27.11.2014 г. (8 уч. часа)

Място

гр. София, ул. „Граф Игнатиев” 7Б

Лектор

27 ноември 2014 год.

9:30 – 17:00

I. Трудови възнаграждения
 1. Работна заплата, допълнителни възнаграждения

–          Структура, функции и елементи
–          Вътрешни правила за организация на работната заплата- примери

 1. Обработка на заплати

– Период на начисляване и изплащане на възнаграждения – заплати, аванси, бонуси.
– Срокове за събиране и предаване на информация за месечната обработка на възнагражденията.
– Изчисляване на заплати. Обработка на болничните листи.
– Обезщетения по КТ. Доходи, от които се изчисляват обезщетенията за болнични, бременност и раждане и безработица.
– Документация по заплащанията.
– Начисляване и изплащане на възнаграждения по граждански договори, по ДУК, на самоосигуряващи се лица, съдружници и други. Служебни бележки и сметки за изплатени суми.

3. Начисляване,осчетоводяване и отчитане на възнаграждения на работещи по изпълнение на европейски проекти

Кафе пауза

II. Сумирано изчисляване на работното време.
 1. Въвеждане на СИРВ
 2. Отчитане на отработеното времe
 3. Възнаграждения при СИРВ

Обяд

III. Социално осигуряване
 1. Нормативна уредба- КСО, ДОПК, ЗДОО, наредби и др.
 2. Осигуряване по трудов договор
 3. Осигуряване при болнични и майчинство
 4. Осигуряване на наети пенсионери по ТД и ГД
 5. Осигуряване на СОЛ, управители и съдружници
 6. Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 и КСО за 2014 г.
 7. Важни моменти за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Кафе пауза

IV. Командироване на служители
 1. Особености при командироване
 2. Отчитане на разходите
 3. Командироване на работници в друга държава-членка на ЕС. Издаване на удостоверение А1.
V. Трудов и осигурителен стаж, пенсиониране
 1. Изчисляване на трудов и осигурителен стаж. Време, което не се зачита за трудов стаж.
 2. Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица,работещи по договори за управление и контрол
 3. Оформяне на трудова книжка.
 4. Пенсиониране – процедури, документи, НОИ. Видове пенсии.
VI. Въпроси, дискусия, казуси
За по-висока ефективност е добре да опишете Ваш казус или въпрос при регистрацията за курса.

Такса за 1 участник: 130 лв., не се начислява ДДС. За втори и следващ участник от една фирма – 5% отстъпка.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи и обяд.

Срок за записване: до 24.11.2014 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]