Задължителна и факултативна документация за управлението на трудовия процес

Дата: 13.05.2014 г.; 9:30 – 17:30 ч.
Лектори: Надя Стайкова – експерт по администриране на ЧР
Място на провеждане: гр. София, зала на ул. Иван Йончев 5

За да сте подготвени и изрядни пред Инспекцията по труда.

Практично занимание с примери, образци на документи и упражнения по административно управление на служителите.

 I.     Вътрешно-фирмени нормативни документи

 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Вътрешни правила за работната заплата
 • Факултативни документи – правила, процедури и политики

II.  Заповеди

 • Заповеди за трудовите правоотношения
 • Заповеди за ЗБУТ
 • Заповеди за трудоустрояване
 • Заповеди за работното време
 • Други заповеди

III.   Книги, регистри и дневници

 • Книги и регистри за работното време, труда и отсъствията
 • Книги във връзка със ЗБУТ
 • Ревизионна и присъствена книга
 • Други книги, регистри и дневници

IV.   Документи, изисквани от органите на Инспекция по труда

Участниците в обучението получават сертификат

Такса за 1 участник: 128 лв. крайна цена. За втори и следващ участник от една фирма- 10% отстъпка.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи.

 Срок за записване: до 09.05.2014 г.

Семинарът се провежда с малки групи. Местата са ограничени.

Курсът е практично ориентиран и полезен за собственици и ръководители на фирми, специалисти и ръководители на Човешки ресурси, мениджъри.

За контакти:
e-mail: office@proadvisebg.com
Тел.: 0886847933; 0879530473

 

[gravityform title=“false“ description=“true“ ajax=“true“]