ТРЗ – Обработка на възнаграждения. Осигуровки и обезщетения

Практика, казуси, решения

Дати

29.10.2019 г.

Място

гр. Бургас, бул. Демокрация 54, Gran Via

Лектор

Възнаграждения

29 октомври 2019 год.

09:30 – 16:00

Обработка на възнагражденията

1. Обработка на заплати

– Период на начисляване и изплащане на възнаграждения – заплати, аванси, бонуси.
– Срокове за събиране и предаване на информация за месечната обработка на възнагражденията.
– Документи, необходими за обработване на възнагражденията.

– Обработка на болничните листи.

– Обработка на отсъствията. Платени и неплатени отсъствия и как се изчисляват.
– Практически примери, решаване на казуси.

 

Кафе пауза

– Изчисляване на извънреден труд, заплати, болнични и отпуски при подневно и сумирано изчисляване на работното време.

– Обезщетения по КТ – кога се дължат и как се документират. Начисляване на осигуровки и данък върху различните видове обезщетения, разлики, казуси и примери.

– Доходи, от които се изчисляват обезщетенията за болнични, бременност и раждане и безработица.

Обедна почивка

– Документация по заплащанията – присъствени форми, допълнителни възнаграждения, ведомости и други.

– Изготвяне и срокове за подаване на документи в НОИ и НАП – Болнични, Приложения, Уведомления, Декларация 1, Декларация 6, Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и др. Специфики и казуси.

– Упражнения.

 

2. Начисляване и изплащане на възнаграждения по граждански договори, по ДУК, на самоосигуряващи се лица, съдружници и други. Служебни бележки и сметки за изплатени суми.

3. Важни моменти в ЗДДФЛ (облекчения, облагане, отстъпки).

Решаване на казуси, дискусия

 

Такса за 1 участник 130 лв. крайна цена. За втори и следващ участник от една фирма – 110 лв.

Такса за 1 участник за 2 семинара – 240 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 200 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи, консултации.

Участниците получават сертификат.

Срок за записване: до 24.10.2019 г.

Таксата се заплаща след регистрация и по сметка:

Получател: Проадвайс Ко ЕООД

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG34FINV91501014952806

Основание: Обучение ТРЗ 29 октомври в Бургас

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]