Това, което очакваме от ръководителите и качествата, които всъщност изграждат великия лидер, често са в противоречие. Общото схващане е, че екстровертите комуникират добре и умеят да създават контакти – две от най-важните умения за всеки лидер, докато интровертите не притежават тези качества. Според много експерти, интровертните личности притежават значителни лидерски качества и предимства. Различни проучвания сочат, че висок процент от водачите всъщност са интроверти – Бил Гейтс и Уорън Бъфет.

Джесика Стилман, автор и колумнист на американското списание Inc, посочва  7 качества на интровертите, който ги правят добри лидери:

1. Те са добри слушатели

2. Прекарват времето в премисляне на целите си и в подготовка за въпроси

3. Проучват задълбочено всяка гледна точка

4. Нямат нищо против самотата, чувстват по-удобни да работят сами

5. И в най-трудната ситуация, винаги запазват самообладание 

6. Не се хвалят с успехите си 

7. Предпочитат писането, пред говоренето