Промените в социалното осигуряване през 2017 г. Нови правилa за командироване на работници в чужбина

Дати

16.02.2017 год.

Място

гр. София, хотел РИЛА, ул. Цар Калоян 6

Лектори

Зорница Димитрова

Юрист, експерт по осигурително право

16 февруари 2017 год.

09:30 – 13:30

1. Промени в Кодекса за социално осигуряване.

 • осигурителни вноски върху средствата за социални разходи;
 • издаване на документи за осигурителен стаж и доход;
 • нов вид обезщетение за бременност и раждане;
 • нови срокове за изплащане на обезщетението за безработица;
 • нов срок за подаване на документите за пенсиониране;
 • други промени.

 2. Нови условия за командироване на работници в държави-членки на Европейския съюз.

 • ново определение за „командироване”;
 • нов ред за изпращате на работниците в чужбина – задължително сключване на допълнителни споразумения;
 • изплащане на възнаграждение съгласно правилата на държавата по месторабота – Директива 96/71 ЕО;
 • процедура за прилагане на Директива 96/71 ЕО в сила от 1 януари 2017 г., обмен на информация между държавите-членки;
 • внасяне на осигурителни вноски и издаване на удостоверение А1 за приложимо законодателство.

 3. Промени, свързани със задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица:

 • определяне на минималния осигурителен доход;
 • нов ред за изчисляване на осигурителния стаж;
 • нова справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход.

Кафе пауза

4. Промени в Наредба Н-8/2005 г., свързани с попълването и подаването на декларации обр. № 1 и № 6.

5. Сумирано отчитане на работното време.

 • изчисляване на максималния и минималния размер на осигурителния доход на работещите в условията на сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец;
 • попълване на декларации обр. № 1 и № 6.

6. Промени в Наредба №5/2002 г. на министъра на труда и социалната политика. Нови изисквания при подаване на уведомления за сключване и изменение на трудов договор.

Такса за 1 участник: – 88 лв. За участвали в наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 81 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, кафе-пауза /кафе или чай, мин. вода, сладки/.

Всеки участник получава сертификат.

Срок за записване: до 14.02.2017 г. или до попълване на местата.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]