ПРАКТИКА по ЗДДС при движение на услуги и стоки

Дати

26.10.2016 год.

Място

гр. София, хотел РИЛА, ул. Калоян 6

Лектори

Моника Петрова

Главен експерт по ЗДДС в НАП

26 октомври 2016 год.

09:30 – 13:00

Практика по ЗДДС във връзка с движението на стоки и услуги в ЕС и трети страни

Определяне мястото на изпълнение на доставките и  защо е важно да се знаят и правилно да се прилагат правилата за определяне мястото на изпълнение на доставките

I. Определяне мястото на изпълнение при доставки на услуги

  1. Основен принцип за определяне мястото на изпълнение на доставките на услуги. Правила за определяне статута и местоположението на получателя.
  2. Доставки на услуги, чието място на изпълнение се определя по специални правила.
  3. Документиране и отчитане на предоставени и получени услуги.
  4. Задължение за самооблагане за получени услуги.
  5. Задължение за регистрация за получени и/ или предоставени услуги.

Кафе пауза

II. Определяне мястото на изпълнение при доставки на стоки

  1. Място на изпълнение при доставка на стока, която не се превозва
  2. Място на изпълнение при доставка на стока, която се превозва
  3. Място на изпълнение при доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика
  4. Място на изпълнение при дистанционни продажби на стоки

III. Най-често допускани грешки при определяне мястото на изпълнение на доставките, тяхното документиране и отчитане.

IV. Практически примери за определяне мястото на изпълнение на доставките на услуги, тяхното документиране и отчитане.

 

Лектор

Моника Петрова

Главен експерт по ЗДДС в НАП

Такса за 1 участник: 84 лв. крайна цена. За втори и следващ участник от една фирма – 77 лв.

Такса за ранно записване до 16.10.2016 г. – 77 лв. крайна цена.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, 1 кафе-пауза, сертификат.

Срок за записване: до 21.10.2016 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]