Данъчни промени за 2017 г. и приключване на 2016 г. – ЗДДС и ЗДДФЛ

 

Дати

02.02.2017 год.

Място

гр. София, хотел РИЛА, ул. Цар Калоян 6

Лектори

Лорета Цветкова

Главен експерт по ЗДДФЛ в НАП

Моника Петрова

Главен експерт по ЗДДС в НАП

2 февруари 2017 год.

Актуални въпроси и казуси от практиката на счетоводството и промени от 01.01.2017 г., свързани с данъците по ЗДДС и ЗДДФЛ

09:00 – 12:30

Програма по ЗДДС

 

 Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.

 • въвеждане на режим на пропорционално приспадане на данъчен кредит при използване на стоки и/ или услуги за независима икономическа дейност и за лични нужди
 • последващи корекции на данъчен кредит – еднократни и ежегодни корекции
 • режим на облагане на туристическите услуги по отношение на доставка на обща туристическа услуга от туроператор друг туроператор, действащ от свое име и за своя сметка
 • промени, свързани с дейността на неперсонифицираните дружества

Кафе пауза

 • действият на наследниците при смърт на регистрирано по ЗДДС физическо лице
 • определяне на оборота за задължителна регистрация на правоприемника при преобразуване и апрот
 • доставки на стоки и услуги, при които данъчно задължено лице действа от свое име и за чужда сметка
 • безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки на хранителни банки
 • други

Дискусия и консултации

Лектор

Моника Петрова

Главен експерт по ЗДДС в НАП

Обедна почивка

13:30 – 17:00

Програма по ЗДДФЛ

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

 1. Промените в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2017 г.:  

 • промени в необлагаемите доходи и данъчните облекчения;
 • промени свързани с авансовото облагане на доходите и облагането с окончателен данък;
 • промени, отнасящи се до декларирането на доходите в НАП;
 • други изменения и допълнения в ЗДДФЛ.

2. Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения за 2016 г. Разглеждане на казуси от практиката, свързани с данъчното третиране на доходите в натура.

Кафе пауза

3. Деклариране и подаване на информация в НАП:

 • представяне на новите моменти в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. Разглеждане на особеностите при попълването и подаването на формуляра;
 • подаване на справка за изплатени доходи на физически лица през 2016 г. и на информация за целите на автоматичния обмен с други държави – членки на ЕС;

4. Дискусия. Обсъждане на въпроси, поставени от участниците в семинара.

Лектор

Лорета Цветкова

Главен експерт по ЗДДФЛ в НАП

Такса за 1 участник: 136 лв. За втори и следващ участник от една фирма и за клиенти на Проадвайс – 126 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, 2 кафе-паузи /кафе или чай, мин. вода, сладки/.

Всеки участник получава сертификат.

Срок за записване: до 30.01.2017 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]