Промени 2015 в Кодекса на труда, Социалното и здравно осигуряване

Дати

20.08.2015 г.

9:00 – 13:00 ч.

Място

гр. София, бул. „Княз Дондуков” 11, зала ЕВРОПА

Последни промени в Кодекса на труда

 • Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
 • Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г.
 • Задължение на работодателя да води трудово досие на работника или служителя
 • Нова уредба за гъвкаво работно време и работно време за непълнолетни
 • Изменения за ползване на различни видове отпуски
 • Нов ред за ползване и отлагане на платен годишен отпуск
 • Отпадане на задължението за правила за ЗБУТ
 • Санкции

Промени при пенсиониране

 • Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
 • Промени в отпускането на пенсиите на учителите
 • Правила и изисквания за пенсиониране и изплащане на различни видове пенсии

Ново за Инспекцията по труда

Промени в нормативните уредби за социално и здравно осигуряване

 • Промени в Закона за здравното осигуряване
 • Промени в КСО
 • Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Задължения и срокове за осигурители, осигурени и самоосигуряващи се лица

Дискусия

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!

Лектор: Надя Стайкова – експерт консултант по управление и администриране на ЧР

Такса: 80 лв.

Срок за записване: до запълване на местата

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията.

[/vc_column_inner]
[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]