Курс: Човешки капитал. Назначаване и оценяване на персонала. Мотивиране и развитие на служителите.

Двудневен практичен курс за HR специалисти, собственици и управители на малък и среден бизнес, мениджъри на звена и отдели. Може да се участва и само в един ден.

Дати

25 – 26.06.2015 г. (16 уч. часа)

Място

гр. София, ул. „Граф Игнатиев” 7Б

Лектор

Назначаване и оценяване (атестация) на служителите

25 юни 2015 год.                               

9:30 – 17:00

1. Подбор и назначаване

– Вътрешни правила за подбор и назначаване на персонал

– Методика

– Съществени моменти при подбора и примерни формуляри

– Каква е цената на грешките при назначаване на нов служител

Кафе пауза

2. Въвеждане в работата и интегриране на новоназначен служител

 • Основни принципи, роли и отговорности в процеса
 • Програми за въвеждане и избор на отговорници
 • Механизъм за оценка на процеса и примерни формуляри

Обяд

3. Оценка и атестиране на служителите

Какво е атестацията. Същност, цели и подготовка на оценяването на персонала.

Основни ползи от атестацията.

Ефективност на оценяването. Принципи.

Процес на атестиране. Съвременни техники и методи за оценяване на персонала.

Етични норми при атестиране.

 

4.Система за атестация на служителите

Създаване и въвеждане на система за атестиране.

Избор на инструменти за оценка и анализ на нуждите от индивидуално/групово обучение.

Как да използваме инструментите за оценка.

Разработване на атестационен формуляр и процедури.

Разработване на система за оценка.

Кафе пауза

5. Прилагане на системата за атестация

План за обучение на оценяващите.

План-график за провеждане на оценяването.

Методи за оценка:

–          Система за 360 градусова обратна връзка

–          Атестационно интервю

–          Грешки при оценяването

Примерни образци и формуляри.

Тайминг на атестирането с преглед на заплащането, награди за изпълнение и планиране на обучение.

 

Въпроси, упражнения и дискусия.

Мотивиране и развитие на служителите

26 юни 2015 год.

9:30 – 17:00

 1. Мотивация на работното място
  – Защо 71% процента от служителите не са ангажирани
  – Лидерство и мотивация на персонала
  – Изграждане на добра комуникация със служителите                                                                                                                                                                                                                                                     – Практични съвети за по-висока мотивация на персонала

Кафе пауза

2. Изненадващата наука за мотивацията

 • Мотивация в XXI век                                                                                                                                                                                                                                                 3. Изграждане на система за мотивация на персонала

Обяд

4. Практични начини за изграждане и развитие на мотивиран екип

5. Теорията за справедливостта на Адамс

 

Кафе пауза

6. Кадрова политика и развитие на служителите

 • Как определени типове служители разрушават работната среда
 • От кои служители да се отървем веднага
 • Не можеш да уволниш всички и не можеш да свършиш цялата работа сам

7. Защо Facebook е най доброто работно място в Америка 2015 г.

Дискусия и отговори на въпроси

За по-висока ефективност е добре да опишете Ваш казус или въпрос при регистрацията за курса.

Такса за 1 участник: 250 лв., не се начислява ДДС. За втори и следващ участник от една фирма – 230 лв. Такса за 1 ден: 140 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи и 2 обяда.

Участниците получават сертификат.

Срок за записване: до 19.06.2015 г.

Таксата се заплаща по банков път по сметката на Проадвайс ЕООД:
Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG34FINV91501014952806
BIC: FINVBGSF
Основание: Семинар ЧР – 25.06.2015

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]