ТРЗ – Обработка на заплати. Осигуровки и обезщетения. В Бургас

ТРЗ – Обработка на възнаграждения. Осигуровки и обезщетения Практика, казуси, решения Дати 29.10.2019 г. Място гр. Бургас, бул. Демокрация 54, Gran Via Лектор Възнаграждения 29 октомври 2019 год. 09:30 – 16:00 Обработка на възнагражденията 1. Обработка на заплати – Период на начисляване и изплащане на възнаграждения – заплати, аванси, бонуси.- Срокове за събиране и предаване…

Трудови правоотношения. Трудови досиета. В гр. Бургас

Трудови правоотношения. Отсъствия, създаване на документация. Трудови досиета. Дати 28.10.2019 г. Място гр. Бургас, бул. Демокрация 54, Gran Via  Лектор 28 октомври 2019 год. 10:00 – 16:30 Нови задължения за работодателите да наемат хора с увреждания. Квоти, освобождаване. Трудови правоотношения Сключване и изменение на трудовото правоотношение Задължително съдържание и основни елементи на трудовия договор. Особености…

Трудови правоотношения. Трудови досиета.

Трудови правоотношения. Отсъствия, създаване на документация. Трудови досиета. Дати 14.11.2019 г. Място гр. София, ул. Граф Игнатиев 9 Лектор 14 ноември 2019 год. 9:30 – 17:30 Нови задължения за работодателите да наемат хора с увреждания. Квоти, освобождаване. Трудови правоотношения Сключване и изменение на трудовото правоотношение Задължително съдържание и основни елементи на трудовия договор. Особености при…