Прилагане и промени за 2019 г. в ЗДДС и Осигуряването

Прилагане и промени за 2019 г. в ЗДДС и Осигуряването  Дата: 25.01.2019 г. Място: гр. София, ул. Христо Белчев 8 25 януари 2019 год. 9:00 – 17:00 ТЕМА 1 – ОСИГУРЯВАНЕ Закона за бюджета на ДОО за 2019 г. Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния…