Прилагане на ЗДДФЛ за 2014 г.

Дата: 29.11.2014 год. от 9:30 до 13:00 часа

Място: гр. София, бул. Дондуков 11

 

Лектор: Лорета Цветкова, експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП

 

Програма:

1. Актуални казуси по прилагането на ЗДДФЛ за 2014 г.

         1.1. Особености при облагането на доходите от трудови правоотношения; друга стопанска дейност и наем.
1.2. Деклариране на дължимите данъци
1.3. Други доходи подлежащи на годишно облагане и деклариране.
1.4. Документиране на доходите. Издаване на служебни бележки за изплатените доходи на физически лица през 2014 г.
1.5. Данъчни облекчения.

2. Подаване на информация в НАП за изплатени доходи през 2014 г.

2.1. Подаване на информация в НАП за целите на автоматичния обмен с други държави членки на ЕС за доходи, изплатени на чуждестранни физически лица;
2.2. Попълване и подаване на Справка за изплатени доходи през 2014 г.

3. Годишна данъчна декларация за 2014 г.
4. Дискусия.

Такса за 1 участник: 68 лв. крайна цена, не се начислява ДДС.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-пауза.

Срок за записване: до 24.11.2014 г.

За контакти:
e-mail: office@proadvisebg.com
Тел.: 0886847933; 0879530473

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]