ЗДДФЛ – нови форми на справки по чл. 73(1) и (6) и ГДД по чл. 50. Подаване на данните в НАП на практика.

 

Дати

30.01.2020 год.

Място

гр. София, ул. Граф Игнатиев 9

Лектори

30 януари 2020 год.

09:30 – 13:00

Нови форми на справки по чл. 73(1) и (6) и ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Подаване на данните в НАП на практика.

 

1. Представяне на измененията и допълненията в чл. 73 и други от ЗДДФЛ

Новите форми на справки по чл. 73-1 и 73-6, попълване и подаване

Определяне, удържане и внасяне на авансов данък от предприятията – платци на доходи през 2019 г.

Документиране на изплатените доходи и на авансово удържания данък.

Доходи на местни и чуждестранни физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък.

Деклариране на дължимите данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2019 г.

Кафе пауза

    

 

 

 

 

 

 

 

2. Задължение за подаване на Справка за изплатени доходи на физически лица през 2019 г.

3. Годишно облагане и деклариране на доходите за 2019 г.

Новите моменти в годишната данъчна декларация.

Казуси от практиката, свързани с годишното облагане и ползването на данъчните облекчения по ЗДДФЛ.

Особености при попълването, подаването и коригирането на годишната данъчна декларация.

Дискусия и консултации

Такса за 1 участник: 80 лв., не се начислява ДДС.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, кафе-пауза.

Срок за записване: до 28.01.2020 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]