Обработка на възнаграждения. Осигуровки и обезщетения. Новости в ЗДДФЛ за 2019-2020 г.

Практика, казуси, решения

Дати

19.11.2019 г.

Място

гр. В. Търново, хотел Премиер

Лектор

19 ноември 2019 год.

09:30 – 16:00

ПРОГРАМА

  1. Обработка на заплати

– Период на начисляване и изплащане на възнаграждения – заплати, аванси, бонуси.

– Срокове за събиране и предаване на информация за месечната обработка на възнагражденията.

– Документи, необходими за обработване на възнагражденията.

– Обработка на болничните листи.

– Обработка на отсъствията. Платени и неплатени отсъствия и как се изчисляват.

– Практически примери, решаване на казуси.

– Изчисляване на извънреден труд, заплати, болнични и отпуски при подневно и сумирано изчисляване на работното време.

– Обезщетения по КТ – кога се дължат и как се документират. Начисляване на осигуровки и данък върху различните видове обезщетения, разлики, казуси и примери.

– Доходи, от които се изчисляват обезщетенията за болнични, бременност и раждане и безработица.

– Документация по заплащанията – присъствени форми, допълнителни възнаграждения, ведомости и други.

– Изготвяне, срокове за подаване и корекции на документи за НОИ и НАП – Болнични, Приложения, Уведомления, Декларация 1, Декларация 6, Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и др. Специфики и казуси.

-Отчитане на работното време и осигуряване при подневно и сумирано отчитане на работното време и при ползване на отпуски и болнични. Особености при възлагането, полагането и заплащането на извънредния труд. Документиране.

– Въпроси и дискусия.

  1. Начисляване и изплащане на възнаграждения по граждански договори, по ДУК, на самоосигуряващи се лица, съдружници и други. Служебни бележки и сметки за изплатени суми. Допускани грешки.
  2. Промените в ЗДДФЛ за 2019 и 2020 г. (облекчения, облагане, отстъпки). Нови образци на служебни бележки и справки по чл. 73.

Решаване на казуси, дискусия

Такса за 1 участник 130 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 110 лв.

Такса за 1 участник за 2 семинара (18 и 19.11) – 240 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 200 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи, консултации.

Участниците получават сертификат.

Срок за записване: до 14.11.2019 г. Таксата се заплаща по банков път след регистрация:

Получател: Проадвайс Ко ЕООД

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG34FINV91501014952806

Основание: Семинар ТРЗ 19 ноември във В. Търново

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]