ТРЗ – Обработка на възнаграждения, осигуровки и обезщетения

Практика, казуси, решения

Дати

15.10.2019 г.

Място

гр. София, ул. Христо Белчев 8

Лектор

Възнаграждения

15 октомври 2019 год.

9:30 – 17:30

Обработка на възнагражденията

1. Обработка на заплати

– Период на начисляване и изплащане на възнаграждения – заплати, аванси, бонуси.
– Срокове за събиране и предаване на информация за месечната обработка на възнагражденията.
– Документи, необходими за обработване на възнагражденията.

– Обработка на болничните листи.

– Обработка на отсъствията. Платени и неплатени отсъствия и как се изчисляват.
– Практически примери, онагледяване, решаване на казуси.

 

Кафе пауза

– Изчисляване на извънреден труд, заплати, болнични и отпуски при подневно и сумирано изчисляване на работното време.

– Обезщетения по КТ – кога се дължат и как се документират. Начисляване на осигуровки и данък върху различните видове обезщетения, разлики, казуси и примери.

– Доходи, от които се изчисляват обезщетенията за болнични, бременност и раждане и безработица.

Обедна почивка

– Документация по заплащанията – присъствени форми, допълнителни възнаграждения, ведомости и други.

– Изготвяне и срокове за подаване на документи в НОИ и НАП – Болнични, Приложения, Уведомления, Декларация 1, Декларация 6, Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и др. Специфики и казуси.

– Упражнения.

 

Кафе пауза

2. Начисляване и изплащане на възнаграждения по граждански договори, по ДУК, на самоосигуряващи се лица, съдружници и други. Служебни бележки и сметки за изплатени суми.

3. Важни моменти в ЗДДФЛ (облекчения, облагане, отстъпки).

Практически упражнения, решаване на казуси, дискусия

ВАЖНО: Обучението е с мултимедия, упражненията се провеждат на хартия, на компютър и със специализиран ТРЗ софтуер.

 

Такса за 1 участник 160 лв. крайна цена. За втори и следващ участник от една фирма – 144 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, ползване на компютър и специализиран софтуер, кафе-паузи.

Участниците получават сертификат.

Срок за записване: до 11.10.2019 г.

Таксата се заплаща след регистрация и по сметка:

Получател: Проадвайс Ко ЕООД

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG34FINV91501014952806

Основание: Обучение ТРЗ 15 октомври в София

Регистрация

  • Име и ФамилияДлъжност 
    Add a new row
    *За да добавите повече от един участник натиснете бутона "+"
  • Данни за фактура

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.