Данъчно третиране по ЗДДС на доставките на туристически услуги

Дати

09.06.2017 год.

Място

гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 92, ет. 5

Лектори

Моника Петрова

Главен експерт по ЗДДС в НАП

09 юни 2017 год.

09:30 – 13:30

  1. Промени, в сила от 01.01.2017 г., свързани с облагането на доставки на туристически услуги между туроператори
  • доставка на обща туристическа услуга – обхват на понятието, място на изпълнение, данъчна основа, данъчно събитие, данъчна ставка, документиране и отчитане
  • доставка на туристическа услуга, различна от обща туристическа услуга

2. Преходен режим за доставки, за които е получено или извършено плащане до 31.12.2016г., но ще се извършват след тази дата

Кафе пауза

3. Облагане на туристически услуги, предоставяни от хотелиер – обхват на понятието „настаняване”, данъчна основа , данъчна ставка, условия за прилагане на намалената данъчна ставка, място на изпълнение на услугата по настаняване,  право на приспадане на данъчен кредит

4. Дискусия

Такса за 1 участник: 100 лв. За втори и следващ участник от една фирма и за клиенти на Проадвайс, посетили повече от 2 наши семинара – 90 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, 2 кафе-паузи /кафе или чай, минерална вода, сладки/.
Всеки участник получава сертификат.

Срок за записване: до 07.06.2017 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]