Процедура: Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“

„ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014-2020 Процедура според Индикативната годишна работна програма на Министерство на земеделието и храните за 2017 г.: ПОДМЯРКА 6.1 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“ За консултации и разработване на проектно предложение може да се свържете с нас на телефон 0886847933 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com РЕЗЮМЕ Индикативен график за обявяване на…

Отворена процедура: Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

„ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014-2020 Отворена процедура: ПОДМЯРКА 4.1.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“ За консултации и разработване на проектно предложение може да се свържете с нас на телефон 0886847933 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com РЕЗЮМЕ Цел на предстоящата процедура: Модернизиране на физическите активи на малките земеделски…

Приключила процедура: Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

„ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014-2020 Проектните предложения са в процес на оценяване. Очакваме списъците с одобрените кандидати.  Приключила процедура: „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по ПОДМЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ За консултации и разработване на проектно предложение може да…

Процедура: Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“

„ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014-2020 Отворена процедура: МЯРКА 9 „УЧРЕДЯВАНЕ НА ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ“ За консултации и разработване на проектно предложение може да се свържете с нас на телефон 0886847933 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com РЕЗЮМЕ Цел на предстоящата процедура: Насърчаване учредяването на групи и организации на производители; подобряване сътрудничеството между…