Процедура: Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“

„ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014-2020 Процедура според Индикативната годишна работна програма на Министерство на земеделието и храните за 2017 г.: ПОДМЯРКА 6.1 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“ За консултации и разработване на проектно предложение може да се свържете с нас на телефон 0886847933 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com РЕЗЮМЕ Индикативен график за обявяване на…