Процедура: Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“

„ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014-2020 Отворена процедура: МЯРКА 9 „УЧРЕДЯВАНЕ НА ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ“ За консултации и разработване на проектно предложение може да се свържете с нас на телефон 0886847933 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com РЕЗЮМЕ Цел на предстоящата процедура: Насърчаване учредяването на групи и организации на производители; подобряване сътрудничеството между…