ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

 

Дати

28.09.2015 г.

Място

гр. София, бул. Дондуков 11, зала „Европа“

Лектори

Десислава Канева

Адвокат, Главен експерт в НАП

28 септември 2015 год.

9:30 – 17:30 ч.

1. Данък при източника – същност и принципи

2. СИДДО – същност, основни правила при прилагане.

 

Кафе пауза

3. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство.

4. Приложно поле на СИДДО по отношение на лицата, данъците и доходите.

 

Обяд

5. Роля на концепцията за място на стопанска дейност при СИДДО – данък при източника или корпоративно облагане. Последици при формиране на място на стопанска дейност. Практически случаи, последици.

6. Казуси от практиката по прилагане на СИДДО:

  • Дивидент и скрито разпределение на печалбата;
  • Лиценз на софтуер, трансфер на софтуер;
  • Доходи по договори за франчайз;
  • Доходи от наем на оборудване;
  • Командироване на работници/служители в чужбина;
  • Доходи по договори за управление и директорски възнаграждения;
  • Доходи от услуги.

Кафе пауза

 

7. Условия за прилагане на данъчните облекчения по СИДДО от чуждестранни лица. Процедура. Документи, които се представят пред НАП и пред платеца на дохода.

 

Дискусия и консултации

Такса за 1 участник: 170 лв., не се начислява ДДС. За втори и следващ участник от една фирма – 5% отстъпка.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи, обяд и сертификат.

Срок за записване: до 23.09.2015 г.

Таксата се заплаща по банков път по сметката на Проадвайс ЕООД:
Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG34FINV91501014952806
BIC: FINVBGSF
Основание: Семинар СИДДО – 28.09.2015

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]