ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

 

Дати

27.04.2015 г.

Място

гр. София, бул. Дондуков 11, зала „Европа“

Лектори

Десислава Канева

Адвокат, Главен експерт в НАП

27 април 2015 год.

09:30 - 13:00 часа

  1. СИДДО – същност и основни принципи на тълкуване
  2. Обвързаност на данъците при източника по вътрешното законодателство и СИДДО.
  3. Приложно поле на СИДДО по отношение на лицата, данъците и доходите.
  4. Място на стопанска дейност и определена база – цел на въвеждането им, критерии. Практически случаи, последици.

Кафе пауза

5. Казуси от практиката по прилагане на СИДДО:

  • Лихви по кредити;
  • Дивидент и скрито разпределение на печалбата;
  • Авторски и лицензионни възнаграждения – наем на оборудване, софтуер;
  • Доходи от трудови правоотношения с международен елемент;
  • Доходи от консултации.

6. Условия за прилагане на данъчните облекчения по СИДДО от чуждестранни лица. Процедура. Документи, които се представят пред НАП и пред платеца на дохода.

 

Дискусия и консултации

Такса за 1 участник: 80 лв., не се начислява ДДС. За втори и следващ участник от една фирма – 5% отстъпка.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-пауза.

Срок за записване: до 23.04.2015 г.

Курсът ще се проведе при минимален брой от 12 участници.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]