Промените в ЗДДФЛ и в социалното осигуряване през 2015 г.

 

Дати

19.01.2015 г. (8 уч. часа)

Място

гр. София, бул. Дондуков 11

Лектори

Даниела Петкова

експерт по облагане доходите на физическите лица в НАП

Зорница Димитрова

Юрист, експерт по осигурително право

19 януари 2015 год.

9.30 – 11.00

I-ва сесия

Промени в Кодекса за социално осигуряване.

1. Кръг на осигурените лица:

 • осигуряване на управителите;
 • осигуряване на лицата, работещи до 5 дни (40 часа месечно).

2. Осигуряване на самоосигуряващите се лица за фонд „Общо заболяване и майчинство“.

 

Промени в Наредба Н-8/2005 г.

3. Нов дизайн и нови правила за попълване на декларация обр. 1

 • Подаване на декларации обр. 1 при сумирано отчитане на работното време.
 • Подаване на декларации обр. 1 за периодите на временна неработоспособност.

4. Нови моменти при попълването на декларация обр. 6

 

Кафе пауза

II-ра сесия 11.30 – 13.00

Парични обезщетения, изплащани от НОИ

5. Промени в КСО, касаещи изплащането на обезщетенията от фонд „Общо заболяване и майчинство“

6. Нови моменти в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване /изм. и доп., бр. 90 от 31.10.2014 г., в сила от 1.01.2015 г./, свързани с предоставянето на данни от осигурителите на НОИ. Попълване на приложение № 15.

Лектор

Зорница Димитрова

Юрист, експерт по осигурително право

Обяд

14.00 – 17.30

III-та сесия

 1. Представяне на промените в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2015 г.
 2. Годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2014 г.
 3. Особености при попълването на новия образец на годишната данъчна декларация.
 4. Новите образци на служебни бележки за доходи от трудови правоотношения, за доходи от друга стопанска дейност и от наем и др. доходи – попълване, издаване и предоставяне на формулярите.

Кафе пауза

IV-та сесия

 1. Данъчно облекчение за доходи от трудови правоотношения, непревишаващи 12 месечни минимални работни заплати.
 2. Подаване на информация в НАП:
 • Подаване на информация в НАП за целите на автоматичния обмен с други държави членки на ЕС за доходи, изплатени на чуждестранни физически лица през 2014 г.;
 • Попълване и подаване на Справка за изплатени доходи през 2014 г.;

Обсъждане на други актуални казуси от практиката.

Дискусия и консултации

Лектор

Даниела Петкова

експерт по облагане доходите на физическите лица в НАП

Такса за 1 участник: 130 лв., не се начислява ДДС. За втори и следващ участник от една фирма – 5% отстъпка.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи и обяд.

Срок за записване: до 14.01.2015 г.

За участие в 2-та ни семинара на 19 и 28 януари – обща цена: 240 лв.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]