Администриране на трудовия процес и Човешкия капитал

Дати

26.11.2014 г. (8 уч. часа)

Място

гр. София, ул. „Граф Игнатиев” 7Б

Лектор

26 ноември 2014 год.

9:30 – 17:00

I. Трудови правоотношения
 1. Трудов договор – сключване и видове (по чл. 114, срочни)
 2. Допълнителен ТД
 3. Изменение на ТД – основания и казуси
 4. Прекратяване на ТД – как и кога при различни случаи, уволнения, съкращения, обезщетения. Последен работен и първи неработен ден
 5. Граждански договор
 6. Договор за управление
 7. Работа от разстояние
 8. Отдаване на персонал на лизинг. Трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа.

Кафе пауза

9. Договори и заетост на собственици и съдружници – ЕООД и ООД (в и извън собственото дружество)

10. Трудови правоотношения по изпълнение на финансирани проекти от фондове и програми

II. Задължителни вътрешно фирмени нормативни документи – създаване и съхранение
 1. Заповеди
 2. Книги и регистри
 3. Правилник за вътрешния трудов ред, съдържание, наличност и важност
 4. Вътрешни правила за работната заплата
 5. Структура и щатно длъжностно разписание на предприятието, кога се променя
 6. Трудово досие – администриране

Обяд

III. Работно време
 1. Видове работно време, режими на работа и документация за тях
 2. Промяна на режима на работа – нормативни рестрикции, проверки от ИТ
IV. Отсъствия от работа, документация
 1. Отпуски – ползване, отлагане, давност, изключения
 2. Отпуск по болест – нормативна уредба
 3. Отпуск по майчинство, особености и примери
 4. Отпуск за обучение, отпуск на редовни студенти, работещи по ТД
 5. Служебни и творчески отпуски
 6. Други отсъствия – видове (сватба, раждане на дете, явяване в съда, обществена дейност и др.), основания и начини на ползване

Кафе пауза

V. Въвеждане в работата на новоназначен служител
 1. Изготвяне на програма за въвеждане в работата
 2. Менторство
 3. Защо е важно правилно да въведем в работата новоназначения служител
VI. Въпроси, дискусия, казуси
За по-висока ефективност е добре да опишете Ваш казус или въпрос при регистрацията за курса.

Такса за 1 участник: 130 лв., не се начислява ДДС. За втори и следващ участник от една фирма – 5% отстъпка.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи и обяд.

Срок за записване: до 21.11.2014 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]