Съдържание и водене на Трудовото ДОСИЕ. Защита на личните данни (GDPR)-общи и персонални документи.

Дати

26.03.2020 г. и 30.03.2020 г.

Място

он-лайн

Лектор

26 март 2020 год.

9:30 – 11:00 Първи модул он-лайн

Съдържание и водене на Трудовото ДОСИЕ

 

Трудови досиета – водене по правилата на Регламента /GDPR/ и Закона за защита на личните данни

 

1. Документи при постъпване на работа / включително съобразно Регламента/.

– трудов договор /различни видове/

– длъжностна характеристика /много важен документ/

– документи по КТ

– документи, доказващи квалификация и правоспособност

– декларации и други документи /вкл. по GDPR/

 

2. Документи през времетраенето на трудовите правоотношения.

– за отсъствия /отпуски, болнични и други/

– допълнителни споразумения, анекси, заповеди

– други документи

 

3. Документи при прекратяване на трудовите правоотношения.

– заявление, уведомление и др.

– заповед

– декларации

– атестация/препоръка, обходен лист

– УП2, УП3

26 март 2020 год.

13:30 – 15:00 Втори модул он-лайн

4. Срокове и начини на съхранение на документите в трудовите досиета.

 

Електронно трудово досие

  1. Изисквания за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие.

 

Съхранение на документи по извънтрудови правоотношения

Разглеждане на казуси, въпроси, дискусия

30 март 2020 год.

9:30 – 11:00 Първи модул он-лайн

Защита на личните данни (GDPR). Задължения на работодателите. Общи и персонални документи.

 

1. Лични данни в трудовите правоотношения

– нови моменти за работодателите по защита на данните

– какви данни се обработват, цели и основания за обработване на лични данни от работодателите

– лични данни на работниците и служителите при сключване, действие и прекратяване на трудовия договор

– вътрешно фирмена документация и индивидуални документи във връзка с обработването на лични данни

– условия и начини на съхранение, срокове на съхранение и унищожаване на документи с лични данни по трудовите правоотношения

30 март 2020 год.

13:30 – 15:00 Втори модул он-лайн

2. Длъжностно лице по защита на данните

– трябва ли всяка организация да има ДЛЗД

– ДЛЗД от организацията или външно за организацията лице

– задачи и отговорности

– изисквания, на които да отговаря длъжностното лице по защита на данните

Въпроси и дискусия

Такса за 1 участник – 30 лв. за модул

Срок за записване: до 25.03.2020 г.

 

Таксата се заплаща по банков път след регистрация:

Получател: Проадвайс Ко ЕООД

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG34FINV91501014952806

Основание: Семинар Трудови досиета онлайн

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]