Промени в ЗКПО за 2020 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.

Дати

05.02.2020 г.

Място

гр. София, Парк хотел Москва- конферентен център

Лектор

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

05 февруари 2020 г.

09:00 – 15:00 ч.

ЗКПО 2020 и Годишно приключване на 2019 г.

Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство

Промени в ЗКПО за 2020 г.:

 1. Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната, и друга част на същото предприятие, разположена извън страната.
 2. Хибридни несъответствия.
 3. Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на елементи на техническа инфраструктура публична държавна или публична общинска собственост.

 

Кафе пауза

4. Промени в регулирането на слабата капитализация.

5. Други промени.

Обедна почивка

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди
 • Други

Такса за 1 участник 140 лв.

10% отстъпка за ранно записване и плащане до 30.12.2019 г.– 126 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, папка с материали и химикалка, кафе-паузи, консултации.

Срок за записване: до 31.01.2020 г.

Таксата се заплаща по банков път след регистрация:

Получател: Проадвайс Ко ЕООД

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG34FINV91501014952806

Основание: Семинар ЗКПО 05.02.2020

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]