Трудови правоотношения. Отсъствия, създаване на документация. Трудови досиета.

Дати

18.11.2019 г.

Място

гр. В. Търново, хотел Премиер

Лектор

18 ноември 2019 год.

10:00 – 16:30

Нови задължения за работодателите да наемат хора с увреждания. Квоти, освобождаване.

Трудови правоотношения

Сключване и изменение на трудовото правоотношение

 • Задължително съдържание и основни елементи на трудовия договор.
 • Особености при работа на повече от един трудов договор (при същия или друг работодател).
 • Трудов договор – сключване и видове (по чл. 114, срочни, допълнителен). Кога и как се договаря срок на изпитване.
 • Други договори за работа (граждански, от разстояние, за стажуване и др.).
 • Изменение на трудовия договор– основания и казуси
 • Често допускани грешки от работодателя.
 • Пропуски в необходимите документи при възникване и прекратяване на трудовото правоотношение и при администриране на другите договори. Срокове за подаване на информацията в НАП, корекции.
 • Документи при постъпване на работа съобразно нормативите за защита на личните данни
 • Какви видове работно време може да се договорят в трудов договор – гъвкави решения.

Отсъствия от работа, документация, специфики, често допускани грешки

 1. Отпуски – ползване, отлагане, давност, изключения
 2. Отпуск по болест – нормативна уредба, особености
 3. Отпуск по майчинство, особености и примери
 4. Отпуск за обучение, отпуск на редовни студенти, работещи по ТД
 5. Служебни и творчески отпуски
 6. Други отсъствия – видове (сватба, раждане на дете, явяване в съда, обществена дейност и др.), основания и начини на ползване

Прекратяване на трудовото правоотношение

 • Прекратяване на трудовия договор – основания и казуси, уволнения, съкращения, обезщетения. Последен работен и първи неработен ден
 • Прекратяване на трудовия договор при специфични случаи
 • поради спиране на работа за повече от 15 дни
 • поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата.
 • когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.
 • поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях.
 • поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор.
 • Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник.
 • Трудова книжка – записи. УП-2 и УП-3. Нова Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж.

Трудови досиета – водене по правилата на Регламента /GDPR/ и Закона за защита на личните данни

 1. Документи при постъпване на работа / включително съобразно Регламента/.
 2. Документи при прекратяване на трудовите правоотношения.
 3. Срокове и начини на съхранение на документите в трудовите досиета.
 4. Изисквания за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие.

Разглеждане на казуси, въпроси, дискусия

 

Такса за 1 участник 130 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 110 лв.

Такса за 1 участник за 2 семинара (18 и 19.11) – 240 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 200 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи, консултации.

Участниците получават сертификат.

Срок за записване: до 14.11.2019 г.

Таксата се заплаща по банков път след регистрация:

Получател: Проадвайс Ко ЕООД

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG34FINV91501014952806

Основание: Семинар ЧР 18 ноември във В. Търново

 

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]