Трудови правоотношения. Отсъствия, създаване на документация. Закон за хората с увреждания (ЗХУ). Нова наредба за трудовата книжка.

Дати

27.01.2020 г.

Място

гр. София, ул. Граф Игнатиев 9

Лектор

27 януари 2020 год.

9:30 – 17:30

Нови задължения за работодателите да наемат хора с увреждания (ЗХУ). Квоти, освобождаване.

Трудови правоотношения

Сключване и изменение на трудовото правоотношение

 • Задължително съдържание и основни елементи на трудовия договор.
 • Особености при работа на повече от един трудов договор (при същия или друг работодател).
 • Трудов договор – сключване и видове (по чл. 114, срочни, допълнителен) – особености и допускани грешки.
 • Други договори за работа (граждански, от разстояние, за стажуване и др.) – основания и съдържание.
 • Изменение на трудовия договор– основания и казуси
 • Често допускани грешки от работодателя. Съдебна практика.
 • Необходими документи при възникване и прекратяване на трудовото правоотношение и при администриране на другите договори. Срокове за подаване на информацията в НАП.
 • Длъжностна характеристика – основен правен инструмент за защита интересите на работодателя

Кафе пауза

Значение на вътрешно фирмените нормативни документи – създаване, промени и съхранение

Правилник за вътрешния трудов ред, съдържание, наличност и важност

Вътрешни правила за работната заплата

Структура и щатно длъжностно разписание на предприятието, кога се променя

Работно време – гъвкави възможности

Сумираното изчисляване на работното време – практически решения и възможности за работодателите.
Извънреден труд – особености, свързани с възлагането, полагането, заплащането и отчитането на извънредния труд при подневно и сумирано изчисляване на работното време.
Забрани, ограничения и правни възможности.

 

Обедна почивка

Отсъствия от работа, документация

 1. Отпуски /платени и неплатени/ – ползване, отлагане, давност, изключения
 2. Отпуск по болест – нормативна уредба, особености
 3. Отпуск по майчинство, особености и примери
 4. Отпуск за обучение, отпуск на редовни студенти, работещи по ТД
 5. Други отсъствия – видове (сватба, раждане на дете, явяване в съда, обществена дейност и др.), основания и начини на ползване

Прекратяване на трудовото правоотношение

 1. Прекратяване на трудовия договор – основания и казуси, уволнения, съкращения, обезщетения. Последен работен и първи неработен ден

Кафе пауза

2. Прекратяване на трудовия договор при специфични случаи

поради спиране на работа за повече от 15 дни

поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата.

когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.

поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях.

поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор.

кога се прилага защита от уволнение

 • Какво да правим при възстановяване на работа на уволнен работник.
 • Трудова книжка – записи, грешки. УП-2 и УП-3. Нова Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж.

Разглеждане на казуси, въпроси, дискусия

Такса за 1 участник 160 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 144 лв.

Такса за 1 участник за 2 семинара (27 и 28.01) – 290 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 270 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи, консултации.

Участниците получават сертификат.

Срок за записване: до 23.01.2020 г.

Таксата се заплаща по банков път след регистрация:

Получател: Проадвайс Ко ЕООД

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG34FINV91501014952806

Основание: Семинар ТПО 27 януари в София

 

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]