Промените в ЗДДФЛ и ГДД за 2018 г.

Дата: 18.01.2019 г.

09:00 – 13:00 /4 учебни часа/

Място: гр. София, ул. Христо Белчев 8

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Новите моменти в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. относно:

 • данъчните облекчения;
 • доходите, които подлежат на облагане с окончателен данък;
 • правилата за издаване на служебните бележки;
 • предоставянето на информация в НАП от платците:
 • годишната данъчна декларация;
 • декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ;
 • други промени в закона.

Кафе пауза

Годишни задължения, свързани с облагането на доходите, придобити през 2018 г.:

 • Годишно облагане на доходите по трудови правоотношения и задължения на работодателите за 2018 г.
 • Подаване на справка за изплатени доходи на физически лица за 2018 г.
 • Подаване на информация в НАП за целите на автоматичния обмен с други държави – членки на ЕС;
 • Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Какви са новите моменти във формуляра за 2018 г.? Особености при попълването и подаването му. Най-често допусканите грешки в практиката.

Дискусия. Обсъждане на въпроси, поставени от участниците в семинара.

Лектор: Лорета Цветкова, Главен експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Такса за 1 участник: 114 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, химикалка, кафе-пауза, мин. вода.
Плащането се извършва: по банков път, след регистрация:

Организация: „Проадвайс Ко“ ЕООД
Банка: Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG34FINV91501014952806
Oснование: дата на семинара и име на вашата организация.

 

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]