Трудови правоотношения. Лични данни (GDPR), създаване на документация, трудово досие.

Дати

10 – 11.07.2018 г.

Място

гр. София, ВЕНУС център, бул. Княз Александър Дондуков 9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

Лектор

Трудово законодателство

10 юли 2018 год.

9:30 – 17:30

I. Трудови правоотношения

 1. Трудов договор – сключване и видове (по чл. 114, срочни, допълнителен).
 2. Изменение и прекратяване на ТД – основания и казуси, уволнения, съкращения, обезщетения. Последен работен и първи неработен ден
 3. Други договори за работа (граждански, от разстояние, за стажуване и др.).
 4. Необходими документи при възникване и прекратяване на трудовото правоотношение и при администриране на другите договори. Срокове за подаване на информацията в НАП.
 5. Трудова книжка – записи. УП-2 и УП-3.

Кафе пауза

II. Задължителни вътрешно фирмени нормативни документи – създаване и съхранение

 1. Заповеди
 2. Книги и регистри
 3. Правилник за вътрешния трудов ред, съдържание, наличност и важност
 4. Вътрешни правила за работната заплата
 5. Структура и щатно длъжностно разписание на предприятието, кога се променя

Обедна почивка

III. Работно време

 1. Видове работно време, режими на работа и документация за тях
 2. Промяна на режима на работа – нормативни рестрикции, проверки от ИТ
 3. Сумирано изчисляване на работното време (СИРВ)- въвеждане, документиране, отчитане

IV. Отсъствия от работа, документация

 1. Отпуски – ползване, отлагане, давност, изключения
 2. Отпуск по болест – нормативна уредба, особености
 3. Отпуск по майчинство, особености и примери
 4. Отпуск за обучение, отпуск на редовни студенти, работещи по ТД
 5. Служебни и творчески отпуски
 6. Други отсъствия – видове (сватба, раждане на дете, явяване в съда, обществена дейност и др.), основания и начини на ползване

Кафе пауза

V. Практически упражнения по трудовите правоотношения

Разглеждане на казуси от практиката, въпроси, дискусия

За по-висока ефективност е добре да опишете Ваш казус или въпрос при регистрацията за курса.

Общ регламент за защита на данните (GDPR). Документи, роля и задължения на служителите по Човешки ресурси.

11 юли 2018 год.

9:30 – 17:30

Регламент (ЕС) 2016/679

 1. Стратегически цели на новата уредба.
 2. Ключови промени и различия
 3. Права на субектите на данни

Кафе пауза

Обработващи лични данни под ръководството на Администратор или Обработващ лични данни

 1. Вътрешни правила за обработване на лични данни
 2. Задължения и отговорности
 3. Водене на регистри
 4. Техническо осигуряване защитата на данни
 5. Събиране, обработване, съхраняване, заличаване и унищожаване на данни

Обедна почивка

Трудови досиета – водене по правилата на Регламента

1. Документи при постъпване на работа съобразно Регламента.

2. Документи при прекратяване на трудовите правоотношения.

3. Срокове и начини на съхранение на документите в трудовите досиета.

Кафе пауза

IV. Практически занимания

 1. Изработване на примерни документи по изискванията на Регламента
 2. Изработване на примерни декларации и съгласия за служителите и работниците

Разглеждане на казуси, въпроси, дискусия

Такса за 1 участник 320 лв. крайна цена. За втори и следващ участник от една фирма – 290 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи.

Участниците получават сертификат.

Срок за записване: до 09.07.2018 г.

Таксата се заплаща по банков път след регистрация и по проформа фактура.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]