Оценка и атестиране на служителите

Дата: 14 май 2014 г. от 9:30 до 17:30 часа
Място: гр. София, зала на ул. Иван Йончев 5
Лектор: Н. Стайкова, специалист администране на ЧР

Програма:

Атестиране на служителите                           

Какво е атестацията.

Същност, цели и подготовка на оценяването на персонала.

Основни ползи от атестацията.

Ефективност на оценяването.

Принципи.

Процес на атестиране.

Съвременни техники и методи за оценяване на персонала.

Етични норми при атестиране.
Система за атестация на служителите

Създаване и въвеждане на система за атестиране.

Избор на инструменти за оценка и анализ на нуждите от индивидуално/групово обучение.

Как да използваме инструментите за оценка.

Разработване на атестационен формуляр и процедури.

Разработване на система за оценка.

Прилагане на системата за атестация

План за обучение на оценяващите.

План-график за провеждане на оценяването.

Методи за оценка:

–          Система за 360 градусова обратна връзка

–          Атестационно интервю

Примерни образци и формуляри.

Тайминг на атестирането с преглед на заплащането, награди за изпълнение и планиране на обучение.

Оценяване по време на срок на изпитване.

Въпроси, упражнения и дискусия.

Такса за 1 участник: 128 лв. крайна цена. За втори и следващ участник от една фирма – 10% отстъпка.
Таксата включва: зала, лекции, материали, кафе-паузи.

За по-висока ефективност семинарът се провежда с малки групи. Местата са ограничени.
Курсът е практично ориентиран и полезен за собственици на фирми, специалисти и ръководители на Човешки ресурси, мениджъри.

Срок за записване: до 09.05.2014 г.

За контакти:
e-mail: office@proadvisebg.com
Тел.: 0886847933; 0879530473

 

[gravityform id=“6″ title=“false“ description=“false“ ajax=“false“]