Промените в социалното осигуряване през 2017 г. Промени при отчитане и осигуряване при Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ) и на граждански договор 

Дати

16.01.2017 год.

Място

гр. София, хотел РИЛА, ул. Калоян 6

Лектори

Зорница Димитрова

Юрист, експерт по осигурително право

16 януари 2017 год.

09:00 – 17:00

1. Закон за бюджета на ДОО за 2017 г.

 • промяна в минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица;
 • промени в таблицата на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии /праговете/;
 • минимални стойности на осигурителните обезщетения.

 2. Увеличаване на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“.

 3. Промени в Кодекса за социално осигуряване.

 • осигурителни вноски върху средствата за социални разходи;
 • издаване на документи за осигурителен стаж и доход;
 • нов вид обезщетение за бременност и раждане;
 • нови срокове за изплащане на обезщетението за безработица;
 • нов срок за подаване на документите за пенсиониране;
 • други промени.

Кафе пауза

4. Промени, свързани със задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица:

 • нов ред за изчисляване на осигурителния стаж;
 • нова справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход.

5. Промени в Наредба Н-8/2005 г., свързани с попълването и подаването на декларации обр. № 1 и № 6.

Обедна почивка

Работа при Сумирано Изчисляване на Работното Време(СИРВ). Промени през 2017 г. Актуална практика на НАП

1. Сумирано изчисляване на работното време – основни принципи:

 • изготвяне на график;
 • ползване на отпуск;
 • нощен труд;
 • работа през почивни и празнични дни;
 • изчисляване на работната заплата.

2. Нови правила за изчисляване на максималния и минималния размер на осигурителния доход при сумираното отчитане на работното време – примери;

3. Отчитане на отработеното време и изчисляване на осигурителния стаж;

4. Подаване на декларация обр. № 1 и обр. № 6 от Наредба Н-8/2005 г.

Кафе пауза

Работа на Граждански Договор

 • сключване и отчитане;
 • внасяне на осигурителни вноски и подаване на декларации обр. № 1 и № 6;
 • внасяне на данък и подаване на данъчни декларации по чл. 50 и чл. 55 от ЗДДФЛ.

Практики, въпроси и коментари

Такса за 1 участник: – 130 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 118 лв.

За клиенти на Проадвайс: 118 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, кафе-пауза /кафе или чай, мин. вода, сладки/.

Всеки участник получава сертификат.

Срок за записване: до 12.01.2017 г. или до попълване на местата.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]