Промени и прилагане на ЗДДФЛ през 2016 г.


Дати

03.02.2016 год.

Място

гр. София, хотел РИЛА, ул. Калоян 6

Лектори

Лорета Цветкова

Главен експерт по ЗДДФЛ в НАП

03 февруари 2016 год.

09:30 – 13:00

1. Представяне на измененията и допълненията в ЗДДФЛ, които са в сила от 1 януари 2016 г.

Определяне, удържане и внасяне на авансов данък от предприятията – платци на доходи през 2016 г.

Документиране на изплатените доходи и на авансово удържания данък.

Доходи на местни и чуждестранни физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък.

Специфики при определянето, удържането и внасянето на окончателния данък.

Деклариране на дължимите данъци и промените в образеца на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2016 г.

Кафе пауза

    

2. Годишно облагане и деклариране на доходите за 2015 г.

Новите моменти в годишната данъчна декларация.

Казуси от практиката, свързани с годишното облагане и ползването на данъчните облекчения по ЗДДФЛ.

Особености при попълването, подаването и коригирането на годишната данъчна декларация.

3. Задължения за подаване на информация в НАП за целите на автоматичния обмен с други държави – членки на Европейския съюз.

4. Задължение за подаване на Справка за изплатени доходи на физически лица през 2015 г. Разглеждане на казуси от практиката.

Дискусия и консултации

Лектор

Лорета Цветкова

Главен експерт по ЗДДФЛ в НАП

Такса за 1 участник: 85 лв., не се начислява ДДС. За втори и следващ участник от една фирма – 80 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, кафе-пауза.

Срок за записване: до 29.01.2016 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]