Счетоводство на строително предприятие и сделки с недвижими имоти

 ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ В СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ Дати 17.05.2016 год. Място гр. София, хотел РИЛА, ул. Цар Калоян 6 Лектори 17 май 2016 год. 09:15 – 17:00 Организация на счетоводната отчетност Специфични счетоводни сметки в индивидуалния сметкоплан на строителното предприятие; Специфични термини и понятия в строителната дейност; Първични и други…