Цени

50% отстъпка за първите 2 месеца за счетоводни и пейрол /ТРЗ/ услуги за нови абонаментни договори.

Компетентно счетоводство на туристически предприятия – цени ще предложим по запитване в зависимост от дейността и обема.

Базови цени за счетоводни услуги с едногодишен договор:

Фирми за услуги нерегистрирани по ЗДДС – 130 лв. на месец

  • до 40 документа на месец
  • 1 банкова сметка
  • 1 касов апарат

Фирми за услуги регистрирани по ЗДДС – 200 лв. на месец

  • до 40 документа на месец
  • 1 банкова сметка
  • 1 касов апарат

Обработка на заплати /пейрол/

  • персонал и собственици до 5 човека – 15 лв. на човек + 12 лв. за всяко следващо лице

Документ e приходна фактура, разходна фактура, дебитно известие, кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен ордер, разходен ордер, сметки за изплатени суми, протоколи и други.

Банкова транзакция може да бъде: платежно за осигуровки, банкова такса, изплатена по банков път заплата на служител, получена сума от клиента, платена на доставчик сума, изтеглена, внесена сума.

Цените са ориентировъчни, за фирми предлагащи услуги и с малък обем документи. За по-големи документообороти и други дейности моля, изпратете ни запитване, за да ви направим индивидуална оферта, в която ще вземем предвид особеностите и специфичните изисквания.

Консултации: 80 лв. на час

Цените са в лева и върху тях не се начислява ДДС.